CaffeineFX

Chính Sách và Quy Định

Chính sách bảo mật thông tin người dùng.

CaffeineFX (Viết tắt là CFX) cam kết không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng vào bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc phục vụ cho các hoạt động trong phạm vi của website và với chức năng và quyền hạn pháp lý được công bố. Các thông tin cá nhân này bao gồm:

 • Tên đăng nhập và Mật khấu.
 • Họ và tên người sử dụng.
 • Số Chứng minh nhân dân / ID căn cước công dân.
 • Địa chỉ Email được thành viên sử dụng để đăng ký tài khoản.
 • Địa chỉ địa lý của người dùng là thành viên.

(Chính sách bảo mật sẽ được xem là vô hiệu trong trường hợp người sử dụng tự công khai bất kỳ thông tin nào được liệt kê ở trên tại trang thông tin tài khoản cá nhân dưới mọi hình thức tại bất kỳ đâu).

CFX không yêu cầu người sử dụng cung cấp mật khẩu truy cập tài khoản trong bất kỳ điều kiện nào ngoài thủ tục đăng nhập, dưới bất kỳ hình thức nào.

CFX có trách nhiệm cung cấp thông tin cần thiết cho các cơ quan pháp luật trong trường hợp phát sinh sự kiện pháp lý mang tính bắt buộc bao gồm:

 • Hành vi tội phạm được quy định theo pháp luật nhà nước CHXHCN Việt Nam.
 • Sự kiện tranh chấp pháp lý có sự tham gia của cơ quan pháp luật. Thông tin cá nhân người dùng sẽ chỉ được cung cấp dưới sự đồng thuận của các bên liên quan.

Với sự đồng ý thông qua xác nhận đăng ký của người dùng, CFX được quyền thu thập thông tin về cookie của trình duyệt và bộ đệm trong trường hợp cần thiết để phục vụ cho các chức năng trải nghiệm của người dùng. Chúng tôi luôn cố gắng để hạn chế việc thu thập thông tin này hết mức có thể nhằm đảm bảo quyền riêng tư của người sử dụng ở mức cao nhất.

Người dùng cần xử lý các thông tin về vị trí địa lý, GPS, EXIF đính kèm với các tập tin đa phương tiện (ảnh, tập tin văn bản, tập tin âm thanh, video) theo cách thích hợp trước khi tiến hành tải lên. Những người dùng khác hoàn toàn có khả năng trích xuất các thông tin này trong quá trình truy cập..

Chủ sở hữu tài khoản có quyền yêu cầu thủ tục lấy lại mật khẩu cá nhân trong trường hợp xác minh được quyền sở hữu đối với tài khoản.

Người dùng có quyền khiếu nại, yêu cầu ngăn chặn, buộc chấm dứt, thu hồi tất cả các hành vi tiết lộ trái phép các thông tin cá nhân của bản thân trong phạm vi hệ thống.

(**Hành vi tiết lộ trái phép thông tin cá nhân là hành vi một người dùng/khách thăm tiết lộ thông tin cá nhân của thành viên hệ thống mà không được sự chấp thuận từ phía chủ tài khoản.)


Chính sách và quy định sử dụng tài nguyên.

I. Các loại hình tài nguyên tại CaffeineFX:

 1. Các bài viết hướng dẫn dạng lý thuyết dựa trên kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tác được, đóng góp nhằm giúp người đọc tiết kiệm thời gian tìm hiểu các kỹ thuật viết để tiếp cận nhanh nhất với công việc viết lách. Đồng thời đề ra các kiến nghị để người viết có thể tự tổng kết phương pháp viết cho riêng mình.
 2. Các bài viết tin tức, thông tin, bài giới thiệu về các công cụ, phần mềm, ứng dụng, website, chủ đề... có liên quan tới lĩnh vực sáng tác văn học/phi văn học.
 3. Các tác phẩm trong lĩnh vực thơ văn (bao gồm tất các thể loại được lưu trữ trong hệ thống) do các tác giả sáng tác, đóng góp và chia sẻ dựa trên tinh thần tự nguyện và được xét duyệt thông qua bởi các bộ phận có quyền hạn thuộc CFX.
 4. Các tác phẩm văn học của các tác giả khác được đăng tải dựa trên sự cho phép của bản thân tác giả hoặc cá nhân, tổ chức nắm giữ quyền phát hành đối với tác phẩm đó.
 5. Các tài liệu học thuật ở dạng công khai dưới sự đồng ý của tác giả, đơn vị sở hữu bản quyền hoặc dưới dạng lưu hành nội bộ chứa các nội dung hỗ trợ về mặt kinh nghiệm và học thuật với lĩnh vực sáng tác.
 6. Các định dạng đa phương tiện hợp pháp (Ảnh, video, văn bản) được người dùng được phép đăng tải, đính kèm theo bài viết.
 7. Nền tảng, công cụ dành cho việc sáng tác. Việc phát triển các phương tiện hỗ trợ người viết của CFX dựa trên điều hướng tối đa đến với các đối tượng là cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực viết lách và xuất bản điện tử trực tuyến bao gồm:
  • Người viết văn học/phi văn học.
  • Người đánh giá văn học (reviewer)
  • Đơn vị xuất bản điện tử trực tuyến.
 8. Các phần mềm, hệ thống khác thuộc về bên thứ ba mà CFX được quyền khai thác chức năng và thông tin có liên quan dựa trên sự thoả thuận và đồng ý về mặt bản quyền từ phía cá nhân/đơn vị sở hữu.

II. Chính sách về tài nguyên:

Tài nguyên công cộng: Bao gồm các tài nguyên được liệt kê tại khoản I trong chính sách về tài nguyên tại CFX được các tác giả đóng góp, đăng tải và chia sẻ công khai với mục đích phi lợi nhuận.

Tài nguyên cá nhân: Bao gồm các tài nguyên được liệt kê tại khoản I trong chính sách về tài nguyên tại CFX được tác giả chia sẻ thông qua điều khoản thỏa thuận về lợi nhuận, trao đổi thông tin, quyền sử dụng... trong phạm vi quy phạm pháp luật và chính sách hoạt động của CFX.

III. Quy định về khai thác và sử dụng tài nguyên:

Mọi cá nhân đều có quyền tiếp cận, khai thác và sử dụng các tài nguyên công cộng của CFX để phục vụ cho nhu cầu đọc, tiếp thu chia sẻ kiến thức và phục vụ quá trình sáng tác.

Bản quyền và quyền sở hữu tài nguyên tại CFX tuân theo quy định sau:

 1. Bản quyền và quyền sở hữu các tác phẩm văn học/phi văn học đều thuộc về tác giả hoặc cá nhân/đơn vị được ủy quyền quản lý về mặt tác quyền đối với tác phẩm đó.
 2. Các nền tảng, công cụ dành cho việc sáng tác thuộc về cá nhân/đơn vị có quyền sở hữu về mặt pháp lý đối với nền tảng, công cụ đó.
 3. Các bài viết hướng dẫn, bài viết tin tức, thông tin, bài giới thiệu, đánh giá... được đăng tải trên CFX cần được ghi rõ nguồn gốc cụ thể với các thông tin trích dẫn từ nguồn khác.
 4. Các tác phẩm trong lĩnh vực thơ văn (bao gồm tất các thể loại được lưu trữ trong hệ thống) do các tác giả sáng tác, đóng góp và chia sẻ dựa trên tinh thần tự nguyện và được xét duyệt thông qua bởi các bộ phận có quyền hạn thuộc CFX.
 5. Các tác phẩm văn học của các tác giả khác được đăng tải dựa trên sự cho phép của bản thân tác giả hoặc cá nhân, tổ chức nắm giữ quyền phát hành về mặt pháp luật đối với tác phẩm đó.
 6. Các tài liệu học thuật lưu hành trong phạm vi nội bộ hệ thống có nội dung hỗ trợ tác nghiệp với nghề viết được sự cho phép từ phía tác giả hoặc đơn vị nắm giữ quyền phát hành.

Cá nhân/Đơn vị sở hữu quyền tác giả của các tài nguyên dược liệt kê ở trên có quyền yêu cầu, khiếu nại buộc tháo gỡ nội dung vi phạm chính sách về bản quyền tại CFX trong trường hợp bị xâm phạm bản quyền và quyền tác giả.

Về mặc định CFX có quyền được khai thác, phân phối sử dụng vô hạn đối tài nguyên được đăng tải trên hệ thống hoặc cấp phép theo thỏa thuận với các bên có lợi ích liên quan hoặc theo quy định pháp luật.

Đối với các tác phẩm tiểu thuyết/phi tiểu thuyết được đăng tải độc quyền tại website theo thỏa thuận với tác giả, CFX có quyền phát hành ưu tiên trong ít nhất 2 năm kể từ ngày đăng tải. Sau thời hạn này tác giả có quyền yêu cầu ngừng công bố tác phẩm.

IV. Quy định về tác phẩm:

 1. Tác phẩm tiểu thuyết/phi tiểu thuyết được sáng tác và đăng tải tại CFX. cần đảm bảo các tiêu chí sau:
  • Không vi phạm các quy định tại điều 1, điều 2 và điều 3 về những hành vi bị cấm tại CFX.
  • Không chứa nội dung vi phạm thuần phong mĩ tục, không chứa nội dung kích động bạo lực, kích động phân biệt chủng tộc hoặc làm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam.
  • Không chứa nội dung bóp méo xuyên tạc gây ảnh hưởng nhận thức của người đọc với lịch sử Việt Nam theo chiều hướng xấu.
  • Ưu tiên các chủ đề mang tính giáo dục giúp nâng cao nhận thức xã hội, xây dựng văn hóa đọc.
  • Đảm bảo quyền lợi của người đọc, đặc biệt là bảo vệ nhận thức đối tượng người đọc trẻ em.
 2. Hình thức tác phẩm khi phát hành phải đảm bảo đầy đủ các thông tin trong phần giới thiệu bao gồm:
  • Ảnh bìa (Tùy chọn).
  • Tên đầy đủ của tác phẩm.
  • Tác giả (nếu là sách sưu tầm hoặc có quyền đăng tải).
  • Thể loại.
  • Series(Nếu có).
  • Cảnh báo về các tác động tiêu cực với người đọc(nếu có).
  • Phần giới thiệu sơ lược.

Quy định về ứng xử:

 1. Hãy cẩn trọng và sử dụng ngôn từ trong bất kỳ tình huống giao tiếp nào. Mọi thành viên trong CFX đều có quyền được đối xử một cách công bằng dựa trên nền tảng văn hóa cộng đồng chung, do đó các thành viên hệ thống cũng mặc nhiên có nghĩa vụ phải ứng xử văn minh và lịch sự dưới mọi hình thức.
 2. Tiêu chí hoạt động của CFX dựa trên tinh thần kế thừa, phát triển. Mọi ý kiến, đóng góp, tranh luận quan điểm cần thiết phải thể hiện được tính xây dựng dưới góc nhìn cầu thị.
 3. Không sử dụng ngôn từ thiếu lịch sự, dung tục, đăng tải hình ảnh phản cảm gây ảnh hưởng đến cảm quan của người khác.
 4. Mọi hành động, ngôn từ, hành vi lôi kéo các thành viên khác công kích cá nhân công kích về mặt ngoại hình, học vấn, nhân thân đối với cá nhân, tổ chức khác dù là trong hay ngoài CFX nhằm hạ uy tín, bôi nhọ hình ảnh của cá nhân/tổ chức đó đều không được phép.

Các hành vi bị cấm tại CFX.

 1. Mọi hành vi tiết lộ thông tin tài khoản cá nhân của các thành viên khác trong hệ thống bao gồm tên đăng nhâp, mật khẩu, ID căn cước, số chứng minh nhân dân tại bất kỳ đâu, dưới bất kỳ hình thức nào đều bị nghiêm cấm.
 2. Việc các cá nhân/tổ chức không có thẩm quyền tiến hành tấn công hệ thống CFX để tiến hành sửa đổi, thao túng, hủy hoại dữ liệu một cách cố ý để trục lợi, gây phương hại tới lợi ích của các thành viên trong hệ thống là hành vi không được chấp nhận.
 3. Cấm tuyệt đối việc sử dụng các chức năng của hệ thống phục vụ cho các hành vi:
  1. Tuyên truyền vi phạm, chống phá hiến pháp và pháp luật nhà nước CHXHCN Việt Nam.
  2. Tuyên truyền các thông tin thể hiện sự xâm phạm đối với chủ quyền lãnh thổ của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
  3. Kích động mâu thuẫn tôn giáo, chính trị theo hướng chia rẽ, gây xung đột.
  4. Vi phạm thuần phong mĩ tục Việt Nam.
 4. Việc tiết lộ địa chỉ Email thành viên khác mà không có được sự cho phép của chủ tài khoản là không được phép.
 5. Vì lý do gắn với quyền lợi pháp lý về mặt nhân thân, CFX không chấp nhận việc chia sẻ dùng chung tài khoản đã được định danh cá nhân cho nhiều người.
 6. CFX không khuyến khích việc sao chép và lạm dụng nguyên tác của bất kỳ tài nguyên nào trong và ngoài hệ thống mà không trải qua sự đồng ý của các bên có quyền lợi liên quan.
 7. Các thành viên CFX không được vi phạm tác quyền của các thành viên khác trong hệ thống.
 8. CFX không chấp nhận nội dung, bài viết và văn học được khởi tạo bởi các công cụ trí tuệ nhận tạo (Artificial intelligence). Chúng tôi không tiến hành việc công nhận và bảo hộ tác quyền đối với các nội dung này dưới bất kỳ hình thức nào.
 9. Các phát ngôn sai sự thật, công khai bằng chứng giả, phát ngôn không thông qua xác thực có khả năng gây hậu quả tiêu cực xâm hại tới lợi ích hợp pháp của cá nhân hoặc tổ chức cụ thể trong và ngoài CFX đều được coi là hành vi vu khống.

Vi phạm và xử lý.

 1. Các hành vi vi phạm điều 1 và điều khoản a, b điều 2 và điều 3 trong các hành vi bị cấm tại CFX sẽ bị xỷ lý theo hình thức khóa quyền truy cập.vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi đối với hệ thống bao gồm cả quyền thu hồi thông tin đã đăng tải. Đồng thời hỗ trợ tiến hành truy cứu trách nhiệm pháp luật trong trường hợp có đề nghị hợp pháp từ cơ quan luật pháp có liên quan. Quyết định sẽ được thông báo công khai trên hệ thống dựa theo quy định về thông tin của bộ văn hóa thể thao và truyền thông.
 2. Trong trường hợp vi phạm khoảng c và d điều 3, điều 4, điều 5 và điều 9 trong các hành vi bị cấm tại CFX và các vi phạm nghiêm trọng đối với quy định về ứng xử tại mục V. Thành viên sẽ bị xử lý bằng các hình thức:
  • Cấm truy cập hệ thống từ 3 ngày cho đến 30 ngày tùy theo mức độ vi phạm. Đồng thời ngưng công bố tác phẩm/thông tin vi phạm, buộc tác giả phải khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra (chỉnh sửa nội dung để loại bỏ các yếu tố vi phạm, bồi thường thiệt hại về tinh thần và vật chất theo thỏa thuận, buộc xin lỗi công khai trong trường hợp cần thiết).
  • Tăng gấp đôi mức xử lý cho lần thứ hai vi phạm.
  • Khóa quyền truy cập vĩnh viễn trong trường hợp vi phạm liên tục diễn ra từ 3 lần trở lên. Tước bỏ mọi quyền lợi liên quan đến hệ thống bao gồm quyền khiếu nại và quyền thu hồi tài nguyên đã đăng tải. Đồng thời hỗ trợ tiến hành truy cứu trách nhiệm pháp luật trong trường hợp có đề nghị hợp pháp từ cơ quan luật pháp có liên quan.
 3. Trong trường hợp vi phạm các điều khoản liên quan tới điều 8 trong các hành vi bị cấm tại CFX. Chúng tôi sẽ loại bỏ các nội dung liên quan ra khỏi chế độ hiển thị đồng thời có quyền bảo lưu các nội dung này nhằm phục vụ mục đích xử lý đối với các hành vi mang tính chất tăng nặng liên quan cùng chủ thể vi phạm, các tác động dẫn tới tranh chấp khác về nội dung.
 4. CFX có quyền bảo lưu nội dung vi phạm dưới dạng không đăng tải công khai với mục đích sử dụng khai thác tiền lệ cho các quyết định xử lý đối với các trường hợp tương tự. Cũng như việc sử dụng các nội dung này như những bằng chứng về mặt pháp lý trong trường hợp có sự can thiệp của cơ quan pháp luật.

Trong trường hợp tất cả mọi tranh chấp về quyền lợi và nghĩa vụ trong hệ thống không có khả năng giải quyết dựa trên các quy định đã có. Quyền quyết định cuối cùng sẽ thuộc về quản trị viên Morning's Ears.


Quyền miễn trừ trách nhiệm:

Các thành viên là người sử dụng hệ thống CFX có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của bản thân. Hệ thống không chịu trách nhiệm mọi trường hợp tiết lộ thông tin đăng nhập bao gồm Tên đăng nhập(Username) và Mật khẩu(Password) cho bất kỳ bên thứ ba nào xuất phát từ bản thân chủ sở hữu tài khoản.

Trong trường hợp sự kiện tiết lộ thông tin mang tính chủ động từ phía người sở hữu tài khoản gây tổn thất về mặt lợi ích của bản thân người dùng cũng như quyền lợi của các bên liên quan, Người dùng sẽ phải chịu mọi trách nhiệm với các hậu quả pháp lý và các thủ tục xử lý tự động theo quy định của CFX do hành vi của bản thân.

CFX có quyền miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các thành viên vi bị xử lý khóa tài khoản vĩnh viễn, cũng như những vi phạm không liên quan tới hoạt động của hệ thống.

 

Chú ý: Tùy thộc vào tình hình thực tế về nhu cầu phát triển cũng như dựa trên các quy định pháp luật được ban hành, các chính sách và quy định sẽ liên tục được cập nhật bổ sung phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi của thành viên CFX ở mức cao nhất. Mọi sự kiện tranh chấp sẽ được xem xét như các vụ việc tiền lệ để tiến hành điều chỉnh.

Copyright Silver Tracer - All Graphics and Scripts by Morning's Ears