CaffeineFX

Hướng dẫn cài đặt giao diện chức năng dòng Manuscripts:

1. Yêu cầu hệ thống:

Web hosting được cài đặt sẵn nền tảng WordPress thấp nhất là 4.2.

Plugin khuyến nghị:

- Favorites: plugin đánh dấu bài viết, dùng đánh dấu danh sách các tác phẩm yêu thích.

- WP Featherlight (Đặc biệt khuyên dùng): Plugin hiển thị ảnh dạng lightbox cực nhẹ đúng như tên gọi, tới mức người dùng không cảm thấy sự tồn tại của nó.


2. Cài đặt giao diện:

(**Lưu ý: Các bước cài đặt tiếp theo sẽ dựa trên phiên bảo giao diện tiêu chuẩn là Phin v1.0. Áp dụng tương tự với các giao diện cùng dòng giao diện xuất bản ấn phẩm đọc Manuscripts hiện có gồm Aeropress, Romantic Creamer, Samovar.)

2.1 Cài đặt tự động.

Tại giao diện quản lý của WordPress. Bạn vào Dashboard > Appeareance > Themes.

Chọn Add New.

Tải file nén phin.zip lên. Giao diện Phin và các chức năng ban đầu sẽ được cài đặt một cách tự động với các nội dung:

  • Trang tin tức.
  • Trang thành viên.
  • Danh sách thể loại.

2.2 Cài đặt thủ công.

Gải nén tập tin tải về để được thư mục phin.

Sử dụng FTP client hoặc công cụ tải có sẵn có trong bảng quản lý hosting và tải thư mục đã giải nén lên vị trí chứa bộ mã nguồn WordPress tại thư mục con “../wp_content/theme/”

Trở lại bản Quản lý nhanh qua Dashboard > Appearance > Themes và kích hoạt giao diện Phin lúc này đã được liệt kê vào danh sách có sẵn.

Sau khi quá trình cài đặt giao diện hoàn thành trong trường hợp bạn chưa tạo menu. Sẽ có một thông báo tại trang chủ nhắc nhở bạn thực hiện ngay điều này trong thời gian sớm nhất có thể trước khi đưa trang web vào hoạt động.


4. Thiết lập cơ bản.

Truy cập Dashboard > Phin để đến bảng Tùy chỉnh giao diện. Tại đây chứa các tab lựa chọn:

Hiển thị: Nạp thông tin các trang tương tác, xác nhận bản quyền.

Thiết lập:

Tắt mở các chức năng chính của thư viện. Cài đặt tiền tố cho mã thư viện (mặc định là CFX)

Tắt mở chức năng đánh giá sách.

Cài đặt chức năng nâng cao thông qua plugin bên ngoài (Hiện tại chúng tôi chỉ hỗ trợ plugin favorites để giúp đánh dấu danh mục các sách yêu thích).

Nâng cao: Bộ lọc các từ ngữ bị cấm sử dụng trong đăng ký tên người dùng, Phần hỗ trợ plugin.

Copyright Silver Tracer - All Graphics and Scripts by Morning's Ears