CaffeineFX

Giới thiệu về CaffeineFX

CaffeineFX (Viết tắt là CFX) là hệ thống trực tuyến cung cấp một môi trường hỗ trợ làm việc ngày càng tốt hơn cho các tác giả trong lĩnh vực viết lách, đặc biệt là đối với các cây bút trẻ có định hướng chuyên nghiệp.

Hệ thống cung cấp:

 1. Các bài viết hướng dẫn dạng lý thuyết dựa trên kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tác nhằm giúp người đọc tiết kiệm thời gian tìm hiểu các kỹ thuật viết để tiếp cận nhanh nhất với công việc viết lách. Đồng thời đề ra các kiến nghị để người viết có thể tự tổng kết phương pháp viết cho riêng mình.
 2. Các tác phẩm trong lĩnh vực thơ văn (bao gồm tất các thể loại được lưu trữ trong hệ thống) do các tác giả sáng tác và chia sẻ dựa trên tinh thần tự nguyện và được xét duyệt thông qua bởi các bộ phận có quyền hạn thuộc CFX.
 3. Các tác phẩm văn học của các tác giả khác được đăng tải dựa trên sự cho phép của bản thân tác giả hoặc cá nhân, tổ chức nắm giữ quyền phát hành đối với tác phẩm đó.
 4. Các tài liệu học thuật ở dạng công khai dưới sự đồng ý của tác giả, đơn vị sở hữu bản quyền hoặc dưới dạng lưu hành nội bộ chứa các nội dung hỗ trợ về mặt kinh nghiệm và học thuật với lĩnh vực sáng tác.
 5. Nền tảng, công cụ dành cho việc sáng tác. Việc phát triển các phương tiện hỗ trợ người viết của CFX dựa trên điều hướng tối đa đến với các đối tượng là cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực viết lách và xuất bản điện tử trực tuyến bao gồm:
  • Người viết văn học/phi văn học.
  • Người đánh giá văn học (reviewer)
  • Đơn vị xuất bản điện tử trực tuyến.
 6. Các phần mềm, hệ thống khác thuộc về bên thứ ba mà CFX được quyền khai thác chức năng và thông tin có liên quan dựa trên sự thoả thuận và đồng ý về mặt bản quyền từ phía cá nhân/đơn vị sở hữu.

Chúng tôi làm việc vì một khu vực an toàn để các tác giả và người đọc được trải nghiệm không gian đọc theo nghĩa thuần tuý nhất. Nói một cách đơn giản, CaffeineFX được tạo ra chỉ nhằm mục đích duy nhất để cổ vũ và đồng hành trong suốt quá trình bạn đọc, bạn viết, bạn thưởng thức.

Copyright Silver Tracer - All Graphics and Scripts by Morning's Ears