CaffeineFX

Đánh Giá

Nhật ký vũ trụ của Ijon Tichy - Hài Hước và Kinh Điển


Tựa sách: Nhật ký vũ trụ của Ijon Tichy
Tác giả: Stanislaw Lem
★ ★ ★ ★ ★
Nhật ký vũ trụ của Ijon Tichy là một tuyển tập truyện ngắn hài hước dưới dạng du ký về những cuộc hành trình của nhân vật phi hành gia Ijon Tichy xuyên qua vũ trụ với những khám phá kỳ lạ nhưng không...
Copyright Silver Tracer - All Graphics and Scripts by Morning's Ears