CaffeineFX

Thể loại Viễn tưởng:

Khoa học viễn tưởng là một thể loại tiểu thuyết hư cấu mang các yếu tố khoa học. Nó còn được gọi là “văn học về ý tưởng” và thường khám phá hoặc dự đoán những hệ quả, hậu quả tiềm tàng của những đổi mới trong khoa học, xã hội và công nghệ.


  • Hài hước
  • Phiêu lưu
  • Tài liệu
  • Truyện ngắn
  • Viễn tưởngCopyright Silver Tracer - All Graphics and Scripts by Morning's Ears