CaffeineFX

Thể loại Truyện ngắn:

Truyện ngắn là một thể loại văn học. Nó thường là các câu chuyện kể bằng văn xuôi và có xu hướng ngắn gọn, súc tích và hàm nghĩa hơn các câu truyện dài như tiểu thuyết. Thông thường truyện ngắn có độ dài chỉ từ vài dòng đến vài chục trang.


  • Hài hước
  • Phiêu lưu
  • Tài liệu
  • Truyện ngắn
  • Viễn tưởngCopyright Silver Tracer - All Graphics and Scripts by Morning's Ears